Konserwacja elektrowrzecion

    

Elektrowrzeciona Teknomotor to precyzyjne maszyny elektryczne, które oferują wysokie parametry użytkowe operatorom maszyn. Aby utrzymać je w stanie użytecznym bez pogarszania własności mechanicznych należy zapewnić minimalną konserwację zewnętrznych części wirujących połączoną z ogólnym utrzymaniem czystości . Konserwacja elektrowrzeciona polega głównie na czyszczeniu stożka wewnętrznego wału za pomocą benzyny i oleju lub odpowiedniego preparatu smarująco-myjącego oraz na okresowym czyszczeniu i smarowaniu zewnętrznego gwintu wału i wewnętrznego gwintu nakrętki dociskowej GTS.

Zanieczyszczenia na powierzchni stożka mogą powodować nieprawidłowości w przyleganiu tulei zaciskowych ER i w konsekwencji do nieosiowości montażu narzędzi! 

Wyjątkowo ważne jest smarowanie gwintu nakrętki dociskowej i wału, ponieważ przy pracy z materiałami pylącymi może dochodzić do ścierania gwintu i w konsekwencji do nieodwracalnych zniszczeń jego powierzchni.

Zaleca się utrzymanie ogólnej czystości także w kanałach powietrznych służących do chłodzenia korpusu silnika.

Nie wymaga się smarowania łożysk i regulowania ich docisku. Taka operacja wykonywana jest tylko przez producenta i jest wystarczająca do prawidłowej eksploatacji przez cały okres użytkowania elektrowrzeciona.

Prawidłowo eksploatowane wrzeciono powinno służyć latami.

W przypadku wrzecion ATC utrzymanie czystości stożka wewnętrznego wału ma kluczowy wpływ na jakość działania systemu automatycznej wymiany narzędzia. Uwaga! Czyszczenie chwytu narzędzia HSK może wymagać demontażu szczęk zacisków i ponownego montażu, tu film ze skróconą instrukcją regulacji po montażu.

Uwaga! Tuleje narzędziowe ER, uchwyty narzędziowe ISO i HSK także wymagają czyszczenia!

Powrót