Obsługa skanera zewnętrznego laserowego

Skaner laserowy
    

Z przyjemnością informujemy, że nasz program sterujący Wincam w wersji od 3.08 wyposażony został w moduł obsługi zewnętrznego punktowego skanera laserowego. Posiada on prosty intuicyjny interfejs bazujący na definiowalnym materiale, podobnie jak w funkcji planowania powierzchni materiału. Użytkownik ma do wyboru ścieżki poziome lub pionowe z programowalnym rastrem i szybkością.

Moduł współpracuje z nowymi sterownikami Wincam XE, natomiast starsze wersje wymagają aktualizacji. Sterowanie pracą odbywa się poprzez wystawianie sygnału na różnicowym wyjściu PWM w trybie pracy 1/0 – 1 bit. 

Funkcja zapisu chmury punktów (tylko wysokość Z) została przypisana do samego skanera, a wartości wysokości zapisywane są na karcie SD. Do zapisu w formacie XYZ i edycji siatki służy niezależna aplikacja komputerowa.

Powrót