System sterowania Wincam

System sterowania Wincam XE
    

Systemy sterowania Wincam dedykowane są do ploterów frezujących, frezarek CNC, grawerek, przecinarek plazmowych czy wycinarek laserowych.  Generują one sygnały step/dir lub step-up/step_down i są one kompatybilne ze wszystkimi dostępnymi sterownikami silników krokowych i serwonapędów.

Systemy są w pełni konfigurowalne dla dowolnych typów maszyn poprzez łatwą aktywację lub deaktywację funkcji, a proces konfiguracji odbywa się u nas przed montażem czy dostawą do klienta.

Kupując systemy Wincam wspieracie Państwo polski przemysł, bo są one projektowane przez rodzimych inżynierów i wykonywane w Polsce, głównie na bazie komponentów pochodzących od polskich i europejskich dostawców.

W dziale FAQ będą sukcesywnie zamieszczane informacje tekstowe dotyczące obsługi oprogramowania oraz materiały video.

Oprogramowanie sterujące

Dzięki kilkuletniej pracy naszych programistów program posiada przejrzysty interfejs w języku polskim i udostępnia wiele użytecznych funkcji. Wbudowana diagnostyka nie pozwala obsłudze na uruchomienie obrabiarki, gdy nieprawidłowo wprowadzono parametry obróbki, lub pominięto procedury wstępne. Automatycznie generowany system podpowiedzi, pozwala operatorowi na natychmiastowe usunięcie nieprawidłowości. Zupełnie nowe podejście do zagadnienia obsługi frezarek sterowanych numerycznie zwalnia operatora obrabiarki od konieczności generowania kodów sterujących NC. Zadanie to przejął całkowicie program sterujący Wincam, który dzięki wbudowanym postprocesorom robi to automatycznie. Po przerwaniu pracy system daje możliwość kontynuacji od dowolnego miejsca i ze zmianą prędkości obróbki, jeśli proces tego wymaga. Dzięki pomiarowi długości narzędzia mamy pewność,
że po wymianie frezu czy ponownym uruchomieniu maszyny frez zawsze trafi w to samo miejsce. Wbudowane algorytmy kontroli ruchu pozwalają osiągnąć dużą wydajność maszyn bez obaw, że maszyna zatrzyma się gwałtownie, gdy przerwiemy strumień danych.

Kompletny system sterowania składa się z oprogramowania sterującego Wincam z licencją na użytkowanie bezterminowe oraz płyty głównej sterownika.

Rodzaje importowanych plików:

 • PLT ploterowe HPGL
 • DXF
 • NCC G-Code dla obrabiarek numerycznych w standardzie ISO
 • AI – krzywe Beziera, Adobe Ilustrator

Podstawowe funkcje programu:

 • siedem programowalnych punktów bazowych na powierzchni stołu
 • definiowana wysokość osi Z dla każdego punktu bazowego
 • wczytywanie projektu na jedną z czterech ćwiartek układu współrzędnych centrycznie lub z zachowaniem oryginalnych współrzędnych projektu
 • podział projektu na etapy
 • niezależne parametry obróbki i wybór aktywnego narzędzia dla każdego etapu
 • archiwizacja projektów (program zapisuje wszystkie parametry obróbki)
 • obsługa do siedmiu agregatów obróbczych
 • proste wybieranie punktu odjazdu dla każdego etapu
 • automatyczne przejście do następnego etapu
 • praca w cyklu
 • podgląd śladu narzędzia w trybie 2.5 i 3D
 • pomiar długości narzędzia
 • praca w trybie 3D
 • praca w trybie 2.5D
 • planowanie powierzchni materiału
 • obsługa inteligentnego magazynu narzędzi
 • biblioteka narzędzi
 • biblioteka parametrów cięcia plazmą
 • ustawienia regulatora THC
 • regulacja szybkości potencjometrem w czasie rzeczywistym
 • podgląd stanu wejść cyfrowych z poziomu głównego okna
 • podgląd stanu magazynu narzędzi z poziomu głównego okna

Wbudowane postprocesory dla projektów 2D:

 • offset wewnętrzny
 • offset zewnętrzny
 • wybieranie wewnątrz obiektów lub między obiektami z deklarowanym naddatkiem wykończeniowym
 • stopniowe odsuwanie i zagłębianie frezów kształtowych (stożek,kula)
 • podział etapów na kilka stopni zagłębiania
 • planowanie materiału z korektą osi Z do wyboru cztery ścieżki
 • zejście po rampie z wyborem kąta wejścia i wyjścia z materiału
 • wejście z boku obiektu
 • wiercenie wielostopniowe
 • wiercenie w rurach(szybki przejazd do drugiej ściany)

Interfejs użytkownika

Nowy Wincam w wersji 3.xx.xx posiada czytelny skalowalny interfejs, który wykorzystuje technologię DirectX 10 i wielowątkowość dla wbudowanych funkcji. Istnieje możliwość zmiany wielkości wybranych obszarów ekranu oraz skalowania czcionek w różnych elementach wizualnych. Osobne ustawienia zapisywane są dla trybów pełnoekranowego i standardowego. Dla komunikatów ekranowych zastosowano przyciemniające się tło celem zwiększenia czytelności i szybszego nakierowania wzroku na ważny element.

Wizualizacja stanów

Prosty sposób prezentacji istotnych informacji na ekranie ułatwia ocenę stanu maszyny, w tym stany wejść binarnych, magazynu, wrzeciona, aktualnie użytego suportu roboczego i jego offsetu XY, offsetu Z wynikającego z długości narzędzia i innych.

Okno dostępu serwisowego

W przypadku zaistnienia konieczności podglądu stanu wejść cyfrowych i analogowych,  wyjść oraz ich modyfikacji, Wincam udostępnia okno serwisowe o ograniczonym dostępie na hasło.

Funkcja planowania materiału

Kiedy zachodzi konieczność wyrównania powierzchni materiału Wincam udostępnia gotowe narzędzie, które wykorzystuje dane o pozycji materiału (te same co do symulacji obróbki), umożliwiające wykonanie operacji frezowania na całej powierzchni materiału w przejściach o różnym przesunięciu w zależności od średnicy narzędzia oraz o wybranym kształcie. Parametry definiuje się podobnie jak dla etapu obróbczego 2D.

Biblioteka narzędzi

Bilioteka zawiera informacje o fizycznych parametrach narzędzia oraz kod i rodzaj dostawcy. Umożliwia definiowanie nowych narzędzi, edycję istniejących, usuwanie, Migrację danych w kierunku do etapu obróbczego lub z etapu do biblioteki, także jest pomocna przy konfigurowaniu magazynu.

Magazyn narzędzi

Dostępne funkcje umożliwiają pełną kontrolę nad magazynem, można ustalać prawidłowy status poszczególnych uchwytów oraz definiować w nich parametry narzędzi wraz z długością, jeśli ta nie była zmierzona automatycznie czujnikiem. Uchwyty magazynu są w pełni konfigurowalne co do pozycji XY i wysokości Z całych sekcji oraz ustawiany jest wektor dojazdu do oprawki i minimalna wysokość najazdu.

Biblioteka parametrów cięcia plazmą

Zawiera podstawowe parametry wysokości palnika dla zapłonu, cięcia i przebicia oraz szybkości cięcia w pełni definiowalne przez użytkownika.

Ustawienia wbudowanego regulatora THC dla plazmy

Zawiera wszystkie niezbędne parametry do prawidłowego działania automatyki regulacji wysokości palnika plazmowego w czasie cięcia.

Import danych etapów obróbczych

Import odbywa się w osobnym oknie, gdzie po wybraniu danego pliku następuje jego wizualizacja. Dla plików 2D takich jak dxf, plt, ai można wybrać położenie punktu zerowego lub przyjąć zero tak jak w projekcie. W przypadku gotowych ścieżek narzędzia G-Code zero ustawiane jest w programie CAM i nie ma możliwości jego zmiany.

Notatnik

Przydatną funkcją jest notatnik, w którym można zapisać dowolne informacje tekstowe przypisane dla danego projektu. Mogą to być notatki nanoszone przez osoby obsługujące maszyne lub przygotowujące kompletne projekty.

Symulacja obróbki 2D i 3D

Bardzo często zachodzi potrzeba zweryfikowania prawidłowości ścieżek narzędzia 3D zaimportowanych do programu. Wynika to z różnic w strukturze plików G-CODE generowanych przy pomocy innych postprocesorów oraz potencjalnie możliwego wystąpienia błędu w samej ścieżce, np. przy złym przygotowaniu modelu 3D w programie CAD.
Program Wincam symuluje obróbkę na bryle definiowanego dowolnie materiału w przestrzeni roboczej maszyny dla dowolnego etapu uwzględniając użyte narzędzie.
Program podaje także dokładną informację o długości ścieżki i czasie pracy, co np. pomaga przygotować wycenę usług frezowania lub zaplanowania zadań dla obsługi maszyny. Nowe algorytmy symulujące wykorzystują wielowątkowość skracając czas obliczeń i jednocześnie optymalnie wykorzystując procesor tak, aby inne aplikacje pracowały prawidłowo.

Wymagania komputera sterującego

 • system Windows 7, Windows 10
 • grafika directx 10
 • port ethernet lub USB (zależnie od wersji)
 • procesor wielowątkowy

Płyta bazowa sterownika Wincam XMC

Płyta bazowa posiada interpolator czasu rzeczywistego przetwarzający informacje o ruchu niezależnie od obciążenia komputera sterującego na którym pracuje oprogramowanie sterujące Wincam. Posiada 32 wejścia izolowane optycznie od procesora, które bezpośrednio odczytywane są przez sterownik i niektóre z nich nadrzędnie bez udziału komputera mają wpływ na pracę urządzenia, do tych sygnałów należą:

 • wyłączniki krańcowe X,Y,Z
 • czujnik długości narzędzia
 • sygnał STOP
 • sygnał STOP awaryjny
 • błędy serwonapędów
 • zatrzymanie kolizyjne

Podstawowe wejścia i wyjścia płyty bazowej:

 • 7 wyjść różnicówych krok/kierunek 0-5V dla 7-miu osi
 • 2 wyjścia różnicowe PWM1 i PWM2
 • 14 wyjść przekaźnikowych NO/NC
 • 32 wejścia konfigurowalne dla sygnałów sterujących 0/5/24V (krańcówki,pulpit, czujniki)
 • port komunikacyjny Ethernet lub USB
 • 32 wejścia/wyjścia logiczne 3.3V
 • RS485 (USS dla falowników Siemens)
 • 8 sygnałów wejściowych analogowych

Zasilanie 5V

Czujniki krańcowe do bazowania osi i pomiaru długości narzędzia

Wyjście 0-5V max 10mA. Współpracują z konfigurowalnymi wejściami płyty bazowej systemu sterowania Wincam. Napięcie zasilania 5V.

Czujnik optyczny pojedynczy

Zaleca się stosowanie optycznego czujnika bazowania osi oraz pomiaru długości narzędzia produkcji CNC Wieczorek. Po zamieszczeniu go w obudowie chroniącej przed światłem zewnętrznym zapewnia realną powtarzalność odczytu pozycji na poziomie 0.01mm.

Czujnik optyczny podwójny

Posiada dwa czujniki szczelinowe, drugi czujnik można wykorzystać do awaryjnego zatrzymania maszyny.

Przykładowa realizacja szafy sterowniczej - napędy serwo Sanyo Denki

Poniżej zamieściliśmy wzór ułożenia podzespołów i okablowania dla konfiguracji 3-osiowej. Z prawej strony pod falownikiem znajduje się wolne miejsce, które można wykorzystać do zamocowania komputera przemysłowego PC czy sekcji elektrozaworów do układu pneumatyki. Widoczne na płycie montażowej podzespoły to:

 • sterownik Wincam XMC ethernet 32bit
 • wzmacniacze serwo Sanyo-Denki RS3A
 • falownik Siemens Sinamics V20 3kW
 • zasilacze 24V i 5V
 • złącza sprężynowe na szynę DIN
 • zabezpieczenia nadprądowe na szynę DIN
 • koryta kablowe

Przykładowa realizacja szafy sterowniczej - napędy krokowe

Powrót Zapytaj o produkt