Wincam FAQ. Program sterujący

    

Czy można szybko przenieść aktualne współrzędne maszyny na stały punkt bazowy?

Z posuwu ręcznego można szybko ustawić nową współrzędną punktu bazowego 1 do 7 klikając przycisk Baza 1..7

W przypadku maszyn wyposażonych w więcej niż jeden suport roboczy należy przed operacją wybrać numer suportu, z którego współrzędne będą odczytane.

Jak zastosować w pliku G-code funkcję powielania bloków programowych G77 i offset G59

Poniżej przykład: N0003 G0 X-100 Y-100 Z20
N0005 G1 Z-50
N0006 G1 X100 Y100
N0010 G0 Z20
(powtórzenie operacji z przesunięciem dx=300mm)
N0020 G59 X300
N0021 G77 N0003 N0010
N0022 G59 X0 Y0 Z0

W jakim programie przygotować ścieżki narzędzia dla obróbki 3D?

W przypadku obróbek 3D należy skorzystać z dowolnego programu, który generuje G-Cody w standardzie ISO. Dane interpretowane przez moduł importujący Wincama to: współrzędne X,Y,Z,I,J,R, prędkość posuwu, numer narzędzia.
Typowe komendy sterujące (np. włącz chłodziwo) są ignorowane, ponieważ to Wincam steruje nadrzędnie maszyną. Tu link do filmu: Import prostej ścieżki 3D napisanej w notaniku.

W jakim programie przygotować ścieżki narzędzia dla obróbki 2D?

Dla większości zastosowań nie ma potrzeby korzystania z zewnętrznych programów do generowania ścieżek dla obróbek na bazie projektów 2D, ponieważ Wincam potrafi wygenerować ścieżki narzędzia z uwzględnieniem takich parametrów jak: rodzaj ścieżki, zagłębianie, ilość stopni zagłębiania, śrenica frezu, kształt frezu, szybkość obróbcza, rodzaj wejścia w materiał, kierunek obróbki, sortowanie…

Tu linki do filmów:

Po co jest opcja pomiaru materiału i jak działa?

Opcja pomiaru materiału umożliwia proste przeniesienie współrzędnych materiału do projektu w celach:

  • umożliwienia symulacji 3D
  • wizualizacji materiału na polu roboczym maszyny
  • możliwości dalszego ustawienia początku projektu na bazie ustawień materiału
  • wykonania planowania powierzchni materiału

Uwaga! Dojeżdżając do materiału ręcznie lub automatycznie, można od razu ustawiać współrzędne początkowe X,Y,Z bez konieczności wcześniejszego definiowania pozycji materiału.

Jak przygotować plik .ai .dxf .plt aby warstwy były widoczne przy imporcie do Wincam-a jako osobne etapy?

Wincam rozpoznaje etapy poprzez przypisane kolory w projekcie. Przed wyeksportowaniem do pliku ai, dxf czy plt należy zdefiniować osobne kolory dla poszczególnych etapów obróbczych. Kolory należy zdefiniować np. jako czarny, zielony, natomiast nie “jak warstwa”.

Przykładowo:

  • etap 1 – wiercenie otworów – kolor czarny
  • etap 2 – frezowanie otworów – kolor czerwony
  • etap 3 – frezowanie zewnętrznego obrysu – kolor zielony
  • etap 4 – niewykorzystany – pozostałe elementy kolor żółty

Jak działają punkty bazowe od 1-7 oraz osi Z?

Współrzędne punktów bazowych o numerach od 1 do 7 nie są powiązane z projektem i zapisane są w osobnym pliku. Zawierają tylko dane X Y. Wysokość początkowa dla danej bazy natomiast niezależnie zapisywana jest w pliku projektu. Przykładowo mając kilka różnych projektów korzystających z tej samej bazy, w każdym z nich mogą być ustawione różne wysokości początkowe.

Czy możliwe jest ustawienie w projekcie różnych wysokości początkowych dla poszczególnych etapów projektu 2D?

Należy użyć stałych punktów bazowych, które będą mieć zdefiniowane te same współrzędne X,Y natomiast współrzędne początku Z będą różne. Należy wtedy pamiętać o odpowiednio wyższym parametrze unoszenia nad materiałem, aby nie doprowadzić do kolizji narzędzia z obrabianym detalem.

Takich ustawień można używać w celu wybrania kieszeni w wyfrezowanym wcześniej zagłębieniu w elemencie tak, aby frez nie pracował w powietrzu.

W nowych wersjach programu Wincam dla danego etapu obróbczego można zdefiniować początkową i końcową wartość zagłębiania. Umożliwia to uniknięcia pustych przejazdów frezu z szybkością roboczą w pustych przestrzeniach. Wartość unoszenia dla tego ustawienia pozostaje bez zmian i obowiązuje od poziomu zero.

Powrót