Czujniki krańcowe do bazowania osi i pomiaru długości narzędzia

Wyjście 0-5V max 10mA. Współpracują z konfigurowalnymi wejściami płyty bazowej systemu sterowania Wincam. Napięcie zasilania 5V.

Czujnik optyczny pojedynczy

Zaleca się stosowanie optycznego czujnika bazowania osi oraz pomiaru długości narzędzia produkcji CNC Wieczorek. Po zamieszczeniu go w obudowie chroniącej przed światłem zewnętrznym zapewnia realną powtarzalność odczytu pozycji na poziomie 0.01mm.

Czujnik optyczny podwójny

Posiada dwa czujniki szczelinowe, drugi czujnik można wykorzystać do awaryjnego zatrzymania maszyny.

Systemy sterowania Wincam dedykowane są do ploterów frezujących, frezarek CNC, grawerek, przecinarek plazmowych czy wycinarek laserowych.  Generują one sygnały step/dir lub step-up/step_down i są one kompatybilne ze wszystkimi dostępnymi sterownikami silników krokowych i serwonapędów.

Systemy są w pełni konfigurowalne dla dowolnych typów maszyn poprzez łatwą aktywację lub deaktywację funkcji, a proces konfiguracji odbywa się u nas przed montażem czy dostawą do klienta.

Kupując systemy Wincam wspieracie Państwo polski przemysł, bo są one projektowane przez rodzimych inżynierów i wykonywane w Polsce, głównie na bazie komponentów pochodzących od polskich i europejskich dostawców.

W dziale FAQ będą sukcesywnie zamieszczane informacje tekstowe dotyczące obsługi oprogramowania oraz materiały video.

Oprogramowanie sterujące

Dzięki kilkuletniej pracy naszych programistów program posiada przejrzysty interfejs w języku polskim i udostępnia wiele użytecznych funkcji. Wbudowana diagnostyka nie pozwala obsłudze na uruchomienie obrabiarki, gdy nieprawidłowo wprowadzono parametry obróbki, lub pominięto procedury wstępne. Automatycznie generowany system podpowiedzi, pozwala operatorowi na natychmiastowe usunięcie nieprawidłowości. Zupełnie nowe podejście do zagadnienia obsługi frezarek sterowanych numerycznie zwalnia operatora obrabiarki od konieczności generowania kodów sterujących NC. Zadanie to przejął całkowicie program sterujący Wincam, który dzięki wbudowanym postprocesorom robi to automatycznie. Po przerwaniu pracy system daje możliwość kontynuacji od dowolnego miejsca i ze zmianą prędkości obróbki, jeśli proces tego wymaga. Dzięki pomiarowi długości narzędzia mamy pewność,
że po wymianie frezu czy ponownym uruchomieniu maszyny frez zawsze trafi w to samo miejsce. Wbudowane algorytmy kontroli ruchu pozwalają osiągnąć dużą wydajność maszyn bez obaw, że maszyna zatrzyma się gwałtownie, gdy przerwiemy strumień danych.

Kompletny system sterowania składa się z oprogramowania sterującego Wincam z licencją na użytkowanie bezterminowe oraz płyty głównej sterownika.

Rodzaje importowanych plików:

 • PLT ploterowe HPGL
 • DXF
 • NCC G-Code dla obrabiarek numerycznych w standardzie ISO
 • AI – krzywe Beziera, Adobe Ilustrator

Podstawowe funkcje programu:

 • siedem programowalnych punktów bazowych na powierzchni stołu
 • definiowana wysokość osi Z dla każdego punktu bazowego
 • wczytywanie projektu na jedną z czterech ćwiartek układu współrzędnych centrycznie lub z zachowaniem oryginalnych współrzędnych projektu
 • podział projektu na etapy
 • niezależne parametry obróbki i wybór aktywnego narzędzia dla każdego etapu
 • archiwizacja projektów (program zapisuje wszystkie parametry obróbki)
 • obsługa do siedmiu agregatów obróbczych
 • proste wybieranie punktu odjazdu dla każdego etapu
 • automatyczne przejście do następnego etapu
 • praca w cyklu
 • podgląd śladu narzędzia w trybie 2.5 i 3D
 • pomiar długości narzędzia
 • praca w trybie 3D
 • praca w trybie 2.5D
 • planowanie powierzchni materiału
 • obsługa inteligentnego magazynu narzędzi
 • biblioteka narzędzi
 • biblioteka parametrów cięcia plazmą
 • ustawienia regulatora THC
 • regulacja szybkości potencjometrem w czasie rzeczywistym
 • podgląd stanu wejść cyfrowych z poziomu głównego okna
 • podgląd stanu magazynu narzędzi z poziomu głównego okna

Wbudowane postprocesory dla projektów 2D:

 • offset wewnętrzny
 • offset zewnętrzny
 • wybieranie wewnątrz obiektów lub między obiektami z deklarowanym naddatkiem wykończeniowym
 • stopniowe odsuwanie i zagłębianie frezów kształtowych (stożek,kula)
 • podział etapów na kilka stopni zagłębiania
 • planowanie materiału z korektą osi Z do wyboru cztery ścieżki
 • zejście po rampie z wyborem kąta wejścia i wyjścia z materiału
 • wejście z boku obiektu
 • wiercenie wielostopniowe
 • wiercenie w rurach(szybki przejazd do drugiej ściany)

Interfejs użytkownika

Nowy Wincam w wersji 3.xx.xx posiada czytelny skalowalny interfejs, który wykorzystuje technologię DirectX 10 i wielowątkowość dla wbudowanych funkcji. Istnieje możliwość zmiany wielkości wybranych obszarów ekranu oraz skalowania czcionek w różnych elementach wizualnych. Osobne ustawienia zapisywane są dla trybów pełnoekranowego i standardowego. Dla komunikatów ekranowych zastosowano przyciemniające się tło celem zwiększenia czytelności i szybszego nakierowania wzroku na ważny element.

Wizualizacja stanów

Prosty sposób prezentacji istotnych informacji na ekranie ułatwia ocenę stanu maszyny, w tym stany wejść binarnych, magazynu, wrzeciona, aktualnie użytego suportu roboczego i jego offsetu XY, offsetu Z wynikającego z długości narzędzia i innych.

Okno dostępu serwisowego

W przypadku zaistnienia konieczności podglądu stanu wejść cyfrowych i analogowych,  wyjść oraz ich modyfikacji, Wincam udostępnia okno serwisowe o ograniczonym dostępie na hasło.

Funkcja planowania materiału

Kiedy zachodzi konieczność wyrównania powierzchni materiału Wincam udostępnia gotowe narzędzie, które wykorzystuje dane o pozycji materiału (te same co do symulacji obróbki), umożliwiające wykonanie operacji frezowania na całej powierzchni materiału w przejściach o różnym przesunięciu w zależności od średnicy narzędzia oraz o wybranym kształcie. Parametry definiuje się podobnie jak dla etapu obróbczego 2D.

Biblioteka narzędzi

Bilioteka zawiera informacje o fizycznych parametrach narzędzia oraz kod i rodzaj dostawcy. Umożliwia definiowanie nowych narzędzi, edycję istniejących, usuwanie, Migrację danych w kierunku do etapu obróbczego lub z etapu do biblioteki, także jest pomocna przy konfigurowaniu magazynu.

Magazyn narzędzi

Dostępne funkcje umożliwiają pełną kontrolę nad magazynem, można ustalać prawidłowy status poszczególnych uchwytów oraz definiować w nich parametry narzędzi wraz z długością, jeśli ta nie była zmierzona automatycznie czujnikiem. Uchwyty magazynu są w pełni konfigurowalne co do pozycji XY i wysokości Z całych sekcji oraz ustawiany jest wektor dojazdu do oprawki i minimalna wysokość najazdu.

Biblioteka parametrów cięcia plazmą

Zawiera podstawowe parametry wysokości palnika dla zapłonu, cięcia i przebicia oraz szybkości cięcia w pełni definiowalne przez użytkownika.

Ustawienia wbudowanego regulatora THC dla plazmy

Zawiera wszystkie niezbędne parametry do prawidłowego działania automatyki regulacji wysokości palnika plazmowego w czasie cięcia.

Import danych etapów obróbczych

Import odbywa się w osobnym oknie, gdzie po wybraniu danego pliku następuje jego wizualizacja. Dla plików 2D takich jak dxf, plt, ai można wybrać położenie punktu zerowego lub przyjąć zero tak jak w projekcie. W przypadku gotowych ścieżek narzędzia G-Code zero ustawiane jest w programie CAM i nie ma możliwości jego zmiany.

Notatnik

Przydatną funkcją jest notatnik, w którym można zapisać dowolne informacje tekstowe przypisane dla danego projektu. Mogą to być notatki nanoszone przez osoby obsługujące maszyne lub przygotowujące kompletne projekty.

Symulacja obróbki 2D i 3D

Bardzo często zachodzi potrzeba zweryfikowania prawidłowości ścieżek narzędzia 3D zaimportowanych do programu. Wynika to z różnic w strukturze plików G-CODE generowanych przy pomocy innych postprocesorów oraz potencjalnie możliwego wystąpienia błędu w samej ścieżce, np. przy złym przygotowaniu modelu 3D w programie CAD.
Program Wincam symuluje obróbkę na bryle definiowanego dowolnie materiału w przestrzeni roboczej maszyny dla dowolnego etapu uwzględniając użyte narzędzie.
Program podaje także dokładną informację o długości ścieżki i czasie pracy, co np. pomaga przygotować wycenę usług frezowania lub zaplanowania zadań dla obsługi maszyny. Nowe algorytmy symulujące wykorzystują wielowątkowość skracając czas obliczeń i jednocześnie optymalnie wykorzystując procesor tak, aby inne aplikacje pracowały prawidłowo.

Wymagania komputera sterującego

 • system Windows 7, Windows 10
 • grafika directx 10
 • port ethernet lub USB (zależnie od wersji)
 • procesor wielowątkowy

Płyta bazowa sterownika Wincam XMC

Płyta bazowa posiada interpolator czasu rzeczywistego przetwarzający informacje o ruchu niezależnie od obciążenia komputera sterującego na którym pracuje oprogramowanie sterujące Wincam. Posiada 32 wejścia izolowane optycznie od procesora, które bezpośrednio odczytywane są przez sterownik i niektóre z nich nadrzędnie bez udziału komputera mają wpływ na pracę urządzenia, do tych sygnałów należą:

 • wyłączniki krańcowe X,Y,Z
 • czujnik długości narzędzia
 • sygnał STOP
 • sygnał STOP awaryjny
 • błędy serwonapędów
 • zatrzymanie kolizyjne

Podstawowe wejścia i wyjścia płyty bazowej:

 • 7 wyjść różnicówych krok/kierunek 0-5V dla 7-miu osi
 • 2 wyjścia różnicowe PWM1 i PWM2
 • 14 wyjść przekaźnikowych NO/NC
 • 32 wejścia konfigurowalne dla sygnałów sterujących 0/5/24V (krańcówki,pulpit, czujniki)
 • port komunikacyjny Ethernet lub USB
 • 32 wejścia/wyjścia logiczne 3.3V
 • RS485 (USS dla falowników Siemens)
 • 8 sygnałów wejściowych analogowych

Zasilanie 5V

Czujniki krańcowe do bazowania osi i pomiaru długości narzędzia

Wyjście 0-5V max 10mA. Współpracują z konfigurowalnymi wejściami płyty bazowej systemu sterowania Wincam. Napięcie zasilania 5V.

Czujnik optyczny pojedynczy

Zaleca się stosowanie optycznego czujnika bazowania osi oraz pomiaru długości narzędzia produkcji CNC Wieczorek. Po zamieszczeniu go w obudowie chroniącej przed światłem zewnętrznym zapewnia realną powtarzalność odczytu pozycji na poziomie 0.01mm.

Czujnik optyczny podwójny

Posiada dwa czujniki szczelinowe, drugi czujnik można wykorzystać do awaryjnego zatrzymania maszyny.

Przykładowa realizacja szafy sterowniczej - napędy serwo Sanyo Denki

Poniżej zamieściliśmy wzór ułożenia podzespołów i okablowania dla konfiguracji 3-osiowej. Z prawej strony pod falownikiem znajduje się wolne miejsce, które można wykorzystać do zamocowania komputera przemysłowego PC czy sekcji elektrozaworów do układu pneumatyki. Widoczne na płycie montażowej podzespoły to:

 • sterownik Wincam XMC ethernet 32bit
 • wzmacniacze serwo Sanyo-Denki RS3A
 • falownik Siemens Sinamics V20 3kW
 • zasilacze 24V i 5V
 • złącza sprężynowe na szynę DIN
 • zabezpieczenia nadprądowe na szynę DIN
 • koryta kablowe

Przykładowa realizacja szafy sterowniczej - napędy krokowe

CNC Wieczorek oferuje profesjonalne, kompletne serwo napędy Sanyo-Denki bazując na najnowszych produktach tej firmy. W skład wchodzą serwo silniki AC oraz serwo wzmacniacze i wtyczki przyłączeniowe.

Serwa charakteryzuje się bardzo wysoką dynamiką oraz wielkim momentem jak na swoje wymiary. Wysoki wskaźnik przeciążalności krótkoterminowej sprawia, że nawet przy skrajnych obciążeniach pozycjonowanie przebiega skutecznie. Posiadają praktycznie zerowy wskaźnik awaryjności, zalecane są tam, gdzie zależy na niezawodności i precyzji.

Dla ułatwienia podłączenia enkoderów silników do wzmacniaczy zastosowano cyfrowe interfejsy szeregowe, które redukują ilość par w kablu do dwóch na dany silnik. Enkodery występują w wersjach absolutnych i inkrementalnych, ale w większości aplikacji nie ma to wpływu na działanie.

Ogólna charakterystyka serwowzmacniacza:

Łatwy w obsłudze

 •  Auto-tuning
 • oprogramowanie konfiguracyjne

Zwiększona precyzja pozycjonowania

 • bardzo krótka reakcja sprzężenia zwrotnego
 • redukcja wibracji
 • szybkie stabilizowanie pozycji

Zredukowany koszt urządzenia

 • Zasilanie – 1 x 200-230 VAC 50/60 Hz

Tryby sterowania

 • Pozycja : krok i kierunek lub szeregowy interfejs GA1060
 • Szybkość : analogowo +/- 10V
 • Moment : analogowo +/- 10V

Opcjonalne wyposażenie

 • hamulec DC24V
 • wejścia emergency stop
Sanyo-Denki Silnik
Sanyo-Denki driver
Power [W] Torque [Nm] Voltage [V] Rated speed [RPM] Max speed [RPM] Driver code Motor code
400
1.28
230
3000
6000
RS3A02A
R2AA06040
750
2.4
230
3000
6000
RS3A03A
R2AA08075
1000
3.14
230
3000
6000
RS3A05A
R2AAB8100
1200
5.7
230
2000
5000
RS3A05A
R2AA13120D
2000
9.5
230
2000
3000
RS3A05A
R2AA13200L

Do zasilania silników wysokoobrotowych i elektrowrzecion polecamy falowniki Siemens Sinamics V20. Są to niedrogie a jednocześnie zaawansowane urządzenia oferujące szereg funkcji niezbędnych do prawidłowej pracy silnika.

Falowniki te wyposażone są we wbudowane filtry RFI, dzięki czemu emisja zakłóceń do sieci jest bardzo ograniczona. 

Więcej informacji o falownikach znajduje się w dziale BAZA WIEDZY

Moc wyjściowa [kW] Prąd [A] Napięcie zasilania [V] Funkcje hamowania Częstotliwość max [Hz]
0.75
4.2
230
DC brake, compound brake
650
2.2
11
230
DC brake, compound brake
650
3.0
13.6
230
DC brake, compound brake
650
5.5
12.5
400
DC brake, compound brake
650
7.5
16.5
400
DC brake, compound brake, built-in braking module
650
11
25
400
DC brake, compound brake, built-in braking module
650
15
31
400
DC brake, compound brake, built-in braking module
650

Zewnętrzny moduł hamowania

Moduł hamowania do Sinamics V20 400V_230V

W aplikacjach silnikowych, zwłaszcza wysokoobrotowych, w których występują duże masy wirujące a jednocześnie czasy hamowania są krytyczne lub w aplikacjach, gdzie silniki stanowią element spowalniający ruch (np. dźwigi) stosuje się  moduły hamowania, których zadaniem jest skierowanie nadmiaru odzyskanej mocy do zewnętrznego rezystora hamującego. Minimalizuje to grzanie silnika przy dużej liczbie cykli rozruchów i hamowania lub długotrwałej pracy prądnicowej (czyli ciągłego hamowania).

Dla falowników, które nie posiadają wbudowanego modułu polecamy zewnętrzny moduł Siemens Braking Module for V20.

Uwaga! Należy dobrać odpowiedni rezystor mocy, który nie jest częścią składową modułu hamowania.

Działanie modułu hamowania jest uzależnione od prawidłowego zaprogramowania falownika.

Profesjonalne, trójfazowe elektrowrzeciono Teknomotor.
Mocowanie narzędzi w tulejkach narzędziowych standardu ER16. Nakrętka ER w komplecie. Ułożyskowanie DB przenosi siły promieniowe oraz osiowe. Doskonałe do wiercenia i frezowania. Waga zaledwie 2.7kg, stosowane często w robotach przemysłowych frezujących i wiercących.

Uwaga! Wrzeciono wymaga falownika! Podłączenie bezpośrednio do sieci grozi natychmiastowym zniszczeniem.
Zalecany falownik: Siemens Sinamics V20 0.40kW RFI

Ochrona IP56.
Dodatkowe informacje o doborze parametrów, konserwacji i doborze tulei narzędziowych znajdziecie Państwo w dziale BAZA WIEDZY

Spindle type Drawing code Power S1 [kW] Nominal torque [Nm] Nominal speed [RPM] Max speed [RPM] Weight [kg]
NC35A-DB-PER16
COMNC350222
0.33
0.18
18000
24000
2.7

Produkty powiązane dostępne są w dziale akcesoria

Drodzy Klienci. CNC Wieczorek oferuje szeroką gamę profesjonalnych akcesoriów dla elektrowrzecion w wysokiej klasie wykonania. Szczególny nacisk kładzie się na wyważenie uchwytów i nakrętek ER tak, aby nadawały się one do wysokoobrotowych aplikacji.

Informację dotyczące tulei zaciskowych ER oraz sposobu mocowania narzędzi znajdziecie Państwo w dziale BAZA WIEDZY.

Tuleje zaciskowe ER16, ER20, ER25, ER32, ER40 standard i ultra precyzyjne

collet er32

Klucze do nakrętek ER16, ER20, ER32, ER40

wrench chiave gts25

Nakrętki precyzyjne ER16, ER20, ER25, ER32, ER40 do wrzecion

Nakrętka ER, ghiera, nut GTS Teknomotor

Uchwyty ISO20, ISO30

tool holder iso30

Uchwyty HSK63F, HSK40

tool holder hsk63f

Uchwyty magazynu dla systemów ISO30, ISO20, HSK63F

ISO30 uchwyt magazynu

Profesjonalne, trójfazowe elektrowrzeciona Teknomotor serii C3140.
Mocowanie narzędzi w tulejkach narzędziowych standardu ER20. Nakrętka ER w komplecie.
Ułożyskowanie, zależnie od typu, DBS lub DBL przenosi siły promieniowe oraz osiowe, doskonałe do wiercenia i frezowania.
Ułożyskowanie SB – tańsza wersja oferujące optymalne parametry dla lekkiego frezowania. 

Uwaga! Wrzeciono wymaga falownika! Podłączenie bezpośrednio do sieci grozi natychmiastowym zniszczeniem.

Ochrona IP56.
Dodatkowe informacje o doborze parametrów, konserwacji i tulejach narzędziowych znajdziecie Państwo w dziale BAZA WIEDZY

Spindle type Drawing code Power [kW] Nominal torque [Nm] Nominal speed [RPM] Maximum speed [RPM] Weight
C3140C-SB-PER20
COM31400xxx
0.73
0.39
18000
18000
4.1
C3140C-DBS-PER20
COM31400219
0.73
0.39
18000
24000
4.2
C3140C-DBL-PER20-PR pressurised
COM3140xxx
0.73
0.39
18000
24000
4.2

Produkty powiązane dostępne są w dziale akcesoria

Profesjonalne, trójfazowe elektrowrzeciona Teknomotor serii C4147.
Mocowanie narzędzi w tulejkach narzędziowych standardu ER25. Nakrętka ER w komplecie.
Ułożyskowanie DB zależnie od typu stalowe lub ceramiczne przenosi siły promieniowe oraz osiowe, doskonałe do wiercenia i frezowania. 

Uwaga! Wrzeciono wymaga falownika! Podłączenie bezpośrednio do sieci grozi natychmiastowym zniszczeniem.

Ochrona IP56.
Dodatkowe informacje o doborze parametrów, konserwacji i tulejach narzędziowych znajdziecie Państwo w dziale BAZA WIEDZY

Spindle type Drwaing code Power S1 [kW] Nominal torque [Nm] Nominal speed [RPM] Max speed [RPM] Weight [kg]
C4147-A-DB-P-ER25-HY ceramic
COM41470347
1.1
0.58
18000
24000
6.74
C4147C-DB-PER25
COM41470366
2.2
1.16
18000
18000
8.3
C4147C-DB-PER25-HY
COM41470329
2.2
1.16
18000
24000
8.3
C4147D-DB-PER25-SV Electric Fan DC24V
COM41470593
0.45
1.43
3000
12000
8.9
C4147D-DB-PER25
COM41470206
1.8
1.43
12000
18000
8.9
C4147D-DB-PER25-HY ceramic
COM41470480
2.7
1.43
18000
24000
8.9

Produkty powiązne dostępne są w dziale akcesoria

Polecamy naszym klientom wielkoformatowe plotery frezujące CNC o różnych parametrach. Są one sterowanymi komputerowo urządzeniami frezującymi pracującymi w 3,4,5-ciu osiach.  Nadają się przede wszystkim do obróbki tworzyw sztucznych, drewna, materiałów drewnopochodnych, kompozytów, metali kolorowych. Znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle reklamowym, galanterii drzewnej, prototypowniach, modelarniach, przemyśle meblowym.

Maszyny mogą być wykonane w różnych wariantach:

 • pole robocze 2000x2000x250mm do 3000x8000x800mm
 • elektrowrzeciono 7.5/9kW-ISO30
 • stół aluminiowy T-Rowkowy, podciśnieniowy, inny
 • z magazynem narzędzi lub bez magazynu

Ze względu na dużą długość maszyn w układzie przeniesienia napędu zastosowano listwy zębate z uzębieniem skośnym  oraz precyzyjne przekładnie planetarne Apex-Dynamics.

 

Elektrowrzeciono ATC z systemem odciągu wiórów

W maszynie standardowo stosujemy elektrowrzeciona ATC, które cechują się dużą sztywnością i trwałością. Mocowane są do suportu osi Z za pomocą T-rowków na ich tylnej ścianie. Stopa odciągowa uniesiona nieco ponad materiałem obrabianym w połączeniu z profesjonalnym odciągiem zapewnia czystość na stanowisku pracy, wszystkie wióry wraz z drobnymi fragmentami usuwane są do worka.

Precyzyjne listwy zębate

Użyte listwy zębate z uzębieniem skośnym w wysokiej klasie precyzji zapewniają wysoką kulturę pracy układu mechanicznego napędowego. W połączeniu z serwonapędami Sanyo-Denki i przekładniami planetarnymi Apex-Dynamics tworzą wyjątkowo precyzyjny układ. Istotny jest także montaż, dlatego przykładamy szczególną uwagę przy pozycjonowaniu listew i korzystamy z systemu pomiaru rekomendowanego przez producenta, bazującego na wielopunktowym pomiarze czujnikiem zegarowym.

Obróbki na najwyższym poziomie

Ramy naszych maszyn obrabiane są na precyzyjnych frezarkach CNC wielkoformatowych, gdzie z jednego zamocowania wykonuje się kanały pod prowadnice liniowe i powierzchnie przylegania listew zębatych i innych podzespołów. Przy montażu prowadnic liniowych wyjątkowo dbamy o czystość, wszelkie zanieczyszczenia mogą zaburzyć prostoliniowość powierzchni prowadnic i narazić układ posuwu liniowego na nadmierne zużywanie się.

Stół roboczy

Może być wykonany jako podciśnieniowy rastrowy lub aluminiowy T-Rowkowy. Bazą dla stołu jest precyzyjnie frezowana rama, dlatego w całym polu roboczym stół powierzchnia jest prosta. Kiedy zależy nam na zwiększeniu sztywności stołu, można zastosować wariant hybrydowy, gdzie na stół aluminiowy T-rowkowy przykręcony jest stół podciśnieniowy. Zasilanie podciśnieniem kilkupunktowe z możliwym podziałem na strefy.

Produkujemy także inne maszyny pod indywidualne zamówienia wg potrzeb klienta.

Poniżej przykładowe konfiguracje dla wielkoformatowego plotera frezującego cnc

Wielkoformatowy ploter frezujący TYP 2030 2040 2050
Pole robocze XYZ [mm]
2000x3000x300
2000x4000x300
2000x5000x300
Zakresy ruchu XYZ [mm]
2100x3100x390
2100x4100x390
2100x5100x390
Stół roboczy
Aluminiowy T-Rowkowy uniwersalny, na którym można mocować inne rodzaje stołów
Rodzaj napędu
Japońskie serwonapędy Sanyo-Denki z enkoderami 17 bit
Przeniesienie napędu
Dla osi XY przekładnie planetarne, listwy i koła zębate z uzębieniem skośnym, dla osi Z gwint kulowy HIWIN
System posuwu liniowego
Prowadnice liniowe z wózkami jezdnymi kulowymi bezluzowe HIWIN
Szybkość przestawcza [mm/s]
1000 * (ze względów bezpieczeństwa może być ograniczona)
Szybkość robocza [mm/s]
250 * (zależnie od trajektorii, rodzaju materiału, specyfiki obróbki)
Krok pozycjonowania [um]
5 * (możliwa inna wartość)
Dokładność pomiaru długości narzędzia [um]
20
Elektrowrzeciono
Teknomotor 3.8kW/4.6kW/12000RPM max 24000RPM ISO30 lub inne
System sterowania
Wincam XMC 32bit Ethernet

Profesjonalne, trójfazowe elektrowrzeciona Teknomotor. Mocowanie narzędzi w tulejkach narzędziowych standardu ER32. Nakrętka ER w komplecie. Ułożyskowanie DB przenosi siły promieniowe i osiowe. Doskonałe do wiercenia i frezowania. 

Uwaga! Wrzeciono wymaga falownika! Podłączenie bezpośrednio do sieci grozi natychmiastowym zniszczeniem.

Zalecany falownik: Siemens Sinamics V20 7.5kW lub 5.5kW zależnie od typu.
Ochrona IP56.
Dodatkowe informacje o doborze parametrów, konserwacji i tulejach narzędziowych znajdziecie Państwo w dziale BAZA WIEDZY

Spindle type Drawing code Power [kW] Nominal torque [Nm] Nominal speed [RPM] Max speed [RPM] Weight [kg]
C5160D-DB-PER32
COM51600324
2.2
3.5
6000
12000
14.6
C5160D-DB-PER32
COM51600243
3.7
2.94
12000
18000
14.6
C5160D-DB-PER32 pneumatic sealed, water proof nose
COM51600252
3.7
2.94
12000
18000
14.6
C5160D-DB-PER32 - zastąpiony przez COM51600402
COM51600198
5.6
2.94
18000
18000
14.6
C5160D-DB-PER32-HY ceramic
COM51600402
5.6
2.94
18000
18000
14.6
C5160D-2DB-PER32-HY ceramic
COM51600454
5.6
2.94
18000
24000
14.74
C5160D-2DB-PER32-HY ceramic, hardened shaft, copper rotor cage
COM51600438
6.0
3.18
18000
24000
14.8
C6067D-DB-PER32
COM60670012
7.0
3.71
18000
18000
20.9

Produkty powiązane dostępne są w dziale akcesoria